EN, PL, DE, PT, ES, FR

MENU: Homepage       Verbi regolari      Verbi irregolari      Come imparare l'inglese      Verbi divisi in gruppi logici     

Verbi irregolari (al passato) in inglese > Verbi divisi in gruppi logici > I verbi modali

I verbi modali

Wyrażają takie rzeczy jak zdolność, pozwolenie, możliwość, obowiązek itp. Czasowniki modalne mają tylko jedną formę. Nie przyjmują prostej teraźniejszości i nie mają formy imiesłowu przeszłego prostego lub przeszłego. Jednak niektóre czasowniki modalne mają alternatywne formy, które pozwalają nam wyrazić te same idee w różnych czasach.

l’infinitoil passatoil participio passato
cancould
maymight
must
shallshould
willwould
ought

Per trovare la forma corretta, puoi utilizzare un database online dei verbi irregolari.

Ad esempio: passato di CAN